World Expo Milan

World Expo Milaan 2015
Voeding en alles wat daarmee samenhangt was het centrale thema van de World Expo Milaan 2015. Share, grow, live! Tentoongesteld op het Holland paviljoen en toegepast als online expo.